Merking av lykter

Oversikt over forskjellige merking av lykter

Merking av lykter

HC: Et nærlys som godkjent for halogenpære

DC: Et nærlys godkjent for xenonpære

HR: En fjernlykt som er godkjent for halogenpære

DR: En fjernlykt som er godkjent for xenon pære

En lykt godkjent for halogenpære i nærlys og fjernlys har en av følgende koder: HCR eller HC/R

En lykt godkjent for xenonpære i både nærlys og fjernlys har en av følgende kode: DCR eller DC/R

En lykt godkjent for xenonpære i nærlys og halogenpære i fjernlys har en av følgende: DCHR eller DC/HR

En lykt godkjent for xenonpære i fjernlys og halogenpære i nærlys: HCDR eller HC/DR

Tåkelys foran skal ha merket B

Ryggelys skal ha merket AR

Bremselys skal ha merket S1 eller S2 midmontert bremselys S3

Baklys skal være merket med R

Tåkelys bak skal være merket med F

Retningslys skal være merket med 1, 2 eller 5

Regler for Nærlys

Ved nærlys og kjørelys skal personbiler ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan du benytte nærlys, nærlys med redusert spenning og andre godkjente lykter. Du kan bruke nærlys og fjernlys samtidig, men ikke nærlys sammen med tåkelys. Tåkelys skal i all hovedsak kun benyttes i tåke.

Bilen kan kun ha to tåkelys. På dagtid kan du bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys. Du kan ikke bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

Regler for Parkeringslys

Bilen kan kun ha to parkeringslys. Parkeringslysene skal alltid være tent i kombinasjon med nærlys, tåkelys, fjernlys og baklys.

Regler for Fjernlys

Du kan montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din, men monteringen skal være symmetrisk.

Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.

Les også om di nye reglene for fjernlys som kom 01.oktober 2018

 

 

 

 

Kode sentrallås Suzuki

Programmering nøkkelfri sentrallås Suzuki

Kode sentrallås Suzuki Hvordan kode sentrallås Suzuki når Nøkkel/fjernkontroll tilføyd eller skiftet.

Kan også måtte programmeres etter batteriet i fjernkontroll har vært lenge fri for strøm.

Hvordan programmerer du nøkkelfritt sentrallås

 

Alle dører skal være lukket.

Kontroller at tenningsnøkkelen ikke står i tenningslåsen.

Åpne førerdøren. Slå på tenningen.

Slå av tenningen innen det har gått 10 sekunder fra den ble slått på og ta ut nøkkelen.

Trykk på og slipp førerdørens lysbryter 3 ganger før det har gått 20 sekunder fra tenningen ble slått av.

Slå tenningen på og deretter av og ta ut nøkkelen før det har gått 10 sekunder fra man slapp førerdørens kontaktbryter.

Kontroller at dørene låses og låses opp.

Innen 20 sekunder: Trykk på åpneknappen på nøkkelen som skal programmeres.

Dørene låses og låses opp for å indikere korrekt programmering.

Har du flere fjernkontroller som skal kodes fortsetter du med neste.

Programmering fullført.

Kan kode maks 3 fjernkontroller til bilen.