Installasjon av Windows Server 2016

Hvordan installere Windows Server 2016

Det er ganske lett å installere selve server programmet, er veldig likt installeringen av Windows 10.

Selv installerte jeg Windows Server 2016 fra en fungerende Windows 10.

Åpne fil utforsker finn server fil og dobbel trykk på setup

Windows Server 2016

Da får du spørsmål om du vil tillate at denne appen gjør endringer på enheten. Trykk ja

Windows Server 2016

Nå gjør Windows seg klar til å innstallere Windows Server 2016

Windows Server 2016

Du får spørsmål om du skal hente oppdateringer til Windows Server 2016 nå eller senere. Jeg velger senere for å spare tid og hopper over hjelp til å gjøre installasjonen bedre.

Windows Server 2016

Nå skriver du inn produktnøkkelen din.

 

Windows Server 2016

Her velger du om du skal ha en installasjon med skrivebord.

Windows Server 2016

Her bekrefter du lisensopplysninger.

Windows Server 2016

Nå er det klart til innstallering. Velger at jeg ikke skal beholde noe som er fra min Windows 10 installasjon.

Windows Server 2016

Installasjonen pågår, maskinen vil starte på nytt flere ganger.

Windows Server 2016Windows Server 2016

Velg hvor du er,hvilket språk og hvilket tastaturoppsett du vil ha.

Windows Server 2016

Her velger du et sterkt administratorpassord for Windows Server 2016

Windows Server 2016

Klar til å logge inn. Press Ctrl+Alt+Delete for å logge inn på serveren din.

Windows Server 2016

Da er installasjon av Windows Server 2016 ferdig og klar til bruk. Nå gjenstår det bare oppsett sånn som du vil ha serveren din til å fungere. Husk å hente oppdateringer til serveren før du begynner å bruke den.