Nullstille serviceintervall Qashqai

Nullstille Serviceintervall Qashqai før 2010. Di med gammelt instrument.

Nullstille serviceintervall Qashqai J10

Hold inne høyre knapp på instrumentet

Slå på tenning mens du holder inne knappen

Når serviceintervallet blinker. Slipp høyre knapp å trykk den inn igjen

Da er serviceintervallet nullstillet

Les også om Nissan Pulsar