Servicevarsel Nissan Pulsar

Slik sletter du servicevarsel på en Nissan Pulsar 2017 og en kort oversikt hvor du finner den hemmelige menyen på radioen.

Sett deg inn i bilen. Lukk førerdør, slå på tenningen uten å holde bremsepedalen inne.Nissan Pulsar

Gå inn i menyen på instrumentet og bla til du finner settings. Du blar med den midre knappen på rattets venstre side.

Nissan Pulsar

trykk knappen inn. bla til du finner maintenance.Trykk knappen inn.Nissan Pulsar

Velg så service.Trykk knappen inn

Velg så reset,trykk knappen inn.

Da er servicevarsel tilbakestilt

Hvis du vil forandre på hvor mange kilometer det er til neste service blar du opp en linje,trykker enter og justerer opp eller ned alt etter hvilken vei du vil forandre. Forandrer 500 km i gangen.

Slik finner du den hemmelige menyen på Nissan Connect på en Nissan Pulsar

Slå på radioen
Nissan Pulsar

Velg setup. trykk på system

 

Hold Nissan Pulsarinne setup mens du vrir høyre vri knapp langt til venstre og høyre

Der er du inne på den hemmelige menyen å kan gjøre forskjellige tester.

Les også om merking og regler for lys

Airbag feilkode Nissan Primera

Hvordan lese ut feilkoder fra Airbag på en Nissan Primera P11

 

Di gamle bilene til Nissan har en egen måte til å lese ut feilkoder fra kontrollmodulen til airbag uten å må bruke en feilkodeavleser. Airbag kontrollmodul har en innebygd selvtestfunksjon, så man kan lese ut feilkoder rett fra airbag lampa vest du følger prosedyren nedenfor.

Når airbaglampa blinker ved kjøring ligger det en feilkode i airbagen sin styreenhet

Hvordan få tilgang til feilkoder på Primera opp til år 2000

  1. ha tenning avslått. Nøkkel i Lock
  2. Åpne førerdør
  3. Slå på tenning. Nøkkel i On
  4. Trykk inn dørbryter til førerdør 5 ganger innen 7 sekunder
  5. Se at Airbaglampen blinker. Tell antall blink
  6. Når du har funnet feilkoden slå av tenningen
  7. koble fra begge batterikabler
  8. Vent minimum 10 minutter før du begynner å demontere skru eller bytte komponenter på airbagsystemet

 

Feilkoder Nissan Primera og mulig andre Nissanmodeller

 

11 Beltestrammer, høyre Ledninger, beltestrammer, SRS-kontrollmodul
12 Kollisjonspute på førersiden Ledninger, spiralkabel, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
13 Beltestrammer, venstre Ledninger, beltestrammer, SRS-kontrollmodul
17 SRS-kontrollmodul Ledninger, SRS-kontrollmodul
18 Kollisjonspute på passasjersiden Ledninger, kollisjonspute på passasjersiden, SRS-kontrollmodul
19 Funksjonssvikt i mer enn 2 SRS-komponenter Ledninger, spiralkabel, kollisjonspute, SRS-kontrollmodul
21 Sidekollisjonspute,høyre foran Ledninger, sidekollisjonspute foran, høyre, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
22 Sidekollisjonspute, venstre foran Ledninger, sidekollisjonspute foran, venstre, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
23 Sidekollisjonsføler, høyre foran Ledninger, sidekollisjonsføler foran, høyre, SRS-kontrollmodul
24 Sidekollisjonsføler, venstre foran Ledninger, sidekollisjonsføler foran, venstre, SRS-kontrollmodul

Les også om hvordan kode sentrallås på gamle Nissan modeller