Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

Hvordan nullstille oljeutynningsvarsel på Isuzu D-Max (TF-serien) RZ4E fra 2012

Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

sånn nullstiller du oljeutynningsvarsel på D-Max

D-Max (RZ4E, Euro 6) er utstyrt med system for overvåking av motoroljenivå for å unngå motorfeil fra fortynning av motorolje. Denne nye funksjonen estimerer oljeutynningsnivået ved å analysere akkumulerte data for ECM. ECM bestemmer etter visse parameter og oljedynningsnivået overstiger et visst nivå (fortynningsgrad for olje = 13%), lyser ECM SVS-indikatorlampe med DTC P109A [DPF Oil Dilution Too High]. Dermed må man tilbakestille disse akkumulerte dataene (Oil Dilution rate) ved utskifting av motorolje for å unngå feilaktig SVS-indikatorlysbelysning.

 

Når man selger bilen, forklar kunden nødvendigheten og fremgangsmåten for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av brukerhåndboken

Det er to metoder for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av / uten G-IDSS.

Denne prosedyren kan utføres uten G-IDSS. Hvis kunder bytter ut motorolje alene eller utfører service på kjøretøyet utenfor Isuzu-nettverket, må du tilbakestille «Oljeutynningsgraden» ved å følge fremgangsmåten.

1) Kontroller at parkeringsbremsen er på, og at girposisjonen er i nøytral posisjon (modeller med manuell girkasse) eller i parkeringsstilling (modeller med automatisk girkasse).

2) Sett strømmodus til “ON” (modeller med nøkkelfri start) eller vri startbryteren til “ON” -posisjon (modeller uten nøkkelfri start).

Forsiktig: Ikke start motoren.

3) Trykk inn gasspedalen helt inn, og hold den som den er til SVS-indikatoren blinker og lyser kontinuerlig tilbake.

(ca. 60 sekunder).

[Merk]

Etter at gasspedalen har blitt trykket ned i omtrent 20 sekunder, begynner SVS-indikatorlampen å blinke sakte (blinkhastighet: 1 ganger / sekund). Når mer enn 40 sekunder har gått, skifter SVS-indikatorlampen til raskt å blinke (blinkhastighet: 3 ganger / sekund). Deretter lyser SVS-indikatorlampen kontinuerlig tilbake. (Den akkumulerte «fortynningsgraden for olje» tilbakestilles.)

Forsiktig: Hvis SVS-indikatorlampen er tilbake på kontinuerlig belysning uten å blinke raskt, er ikke operasjonen fullført riktig. Utfør igjen fra første trinn.

Du kan også lese også om hvor du finner chassinummeret på en Isuzu D-Max her

Nullstille serviceintervall Qashqai

Nullstille Serviceintervall Qashqai før 2010. Di med gammelt instrument.

Nullstille serviceintervall Qashqai J10

Hold inne høyre knapp på instrumentet

Slå på tenning mens du holder inne knappen

Når serviceintervallet blinker. Slipp høyre knapp å trykk den inn igjen

Da er serviceintervallet nullstillet

Les også om Nissan Pulsar