Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

Hvordan nullstille oljeutynningsvarsel på Isuzu D-Max (TF-serien) RZ4E fra 2012

Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

sånn nullstiller du oljeutynningsvarsel på D-Max

D-Max (RZ4E, Euro 6) er utstyrt med system for overvåking av motoroljenivå for å unngå motorfeil fra fortynning av motorolje. Denne nye funksjonen estimerer oljeutynningsnivået ved å analysere akkumulerte data for ECM. ECM bestemmer etter visse parameter og oljedynningsnivået overstiger et visst nivå (fortynningsgrad for olje = 13%), lyser ECM SVS-indikatorlampe med DTC P109A [DPF Oil Dilution Too High]. Dermed må man tilbakestille disse akkumulerte dataene (Oil Dilution rate) ved utskifting av motorolje for å unngå feilaktig SVS-indikatorlysbelysning.

 

Når man selger bilen, forklar kunden nødvendigheten og fremgangsmåten for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av brukerhåndboken

Det er to metoder for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av / uten G-IDSS.

Denne prosedyren kan utføres uten G-IDSS. Hvis kunder bytter ut motorolje alene eller utfører service på kjøretøyet utenfor Isuzu-nettverket, må du tilbakestille «Oljeutynningsgraden» ved å følge fremgangsmåten.

1) Kontroller at parkeringsbremsen er på, og at girposisjonen er i nøytral posisjon (modeller med manuell girkasse) eller i parkeringsstilling (modeller med automatisk girkasse).

2) Sett strømmodus til “ON” (modeller med nøkkelfri start) eller vri startbryteren til “ON” -posisjon (modeller uten nøkkelfri start).

Forsiktig: Ikke start motoren.

3) Trykk inn gasspedalen helt inn, og hold den som den er til SVS-indikatoren blinker og lyser kontinuerlig tilbake.

(ca. 60 sekunder).

[Merk]

Etter at gasspedalen har blitt trykket ned i omtrent 20 sekunder, begynner SVS-indikatorlampen å blinke sakte (blinkhastighet: 1 ganger / sekund). Når mer enn 40 sekunder har gått, skifter SVS-indikatorlampen til raskt å blinke (blinkhastighet: 3 ganger / sekund). Deretter lyser SVS-indikatorlampen kontinuerlig tilbake. (Den akkumulerte «fortynningsgraden for olje» tilbakestilles.)

Forsiktig: Hvis SVS-indikatorlampen er tilbake på kontinuerlig belysning uten å blinke raskt, er ikke operasjonen fullført riktig. Utfør igjen fra første trinn.

Du kan også lese også om hvor du finner chassinummeret på en Isuzu D-Max her