Eksplodert radiator

Eksplodert radiator

Første gang jeg har sett en radiator som har eksplodert.
Hele toppen på radiatoren er revnet.

Nizzen.Biz