Programmere fjernkontroll Isuzu

Hvordan programmere fjernkontroll nøkkel på eldre IsuzuProgrammere fjernkontroll Isuzu

Sjekk at tenningsnøkkelen ikke står i tenningslåsen

Dørene må være lukket men ulåst

Åpne førerdøren

Sett inn nøkkel i tenningslåsen

Slå på og av tenning 3 ganger i løpet av 5 sekunder

Før det har gått 5 sekunder lukk og åpne førerdøren

Før det har gått 10 sekunder. Slå tenningen på og av

Da skal blinklysene blinke 3 ganger

Lås og lås opp bilen for å bekrefte at programmeringen er utført

Skjult meny Nissan Connect

Slik finner du den skjulte menyen på radio til Leaf og Env200

 

Skjult meny

Slå på bilen å vent til radioen er ferdig startet

Trykk 3 ganger på Map/Voice knappen

Trykk 2 ganger på av/på knappen

Trykk 1 gang på Map/Voice knappen

I relativ rask rekkefølge. Da kommer du inn på den skjulte menyen

Skjult meny bekreftelse/justering

 

Inne på den skjulte menyen har du selvdiagnose og bekreftelse/justering