Biler med grønne skilter å vektkontroll

Når du har biler med grønne skilter å der er vektkontroll så må du være obs.

Når det er skiltet for vektkontroll så er det underskiltet som bestemmer hvem som skal veies.

Dersom underskiltet er skilt 807.2 «Varebil, lastebil og trekkbil» – da skal du som har varebil med grønne skilter kjøre inn og få veid bilen din.

Dersom underskiltet er skilt 807.4 «Vogntog» – da er det kun vogntogene som skal inn og veiens. Varebilene skal ikke kjøre inn siden di ikke skal veies.

 

Her er et utdrag av forskrift om bruk av kjøretøy, plikter i trafikkontroll

§ 1-8. Plikter i trafikkontroll

Under trafikkontroll er sjåføren forpliktet til

a) stopp umiddelbart og ellers oppføre seg som angitt av tegn eller tegn,

b) bo ved kjøretøyet til inspeksjonen er fullført, eller til tillatelse er gitt til å forlate stedet,

c) presentere offentlige dokumenter som er pålagt å bli båret under kjøring, samt eventuelle vektangivelser angående varene,

d) kjøre til den angitte veie- eller kontrollposisjonen, og kjør forsiktig på vekten under vektkontrollen i henhold til instruksjonene til personen som utfører kontrollen,

e) lossing av funnet overbelastning, varer som er for brede, for lange eller dårlig sikret. Sjåføren er også forpliktet til å fjerne lastet gods igjen innen den angitte fristen eller å skaffe et annet kjøretøy og utføre omlasting når det kreves,

f) sørge for at overflødige passasjerer forlater kjøretøyet når det er nødvendig;

g) overholde pålegg om å utføre reparasjoner på kjøretøy eller utstyr før du kjører videre,

h) overlever identifikasjonsmerker og / eller kjøretøydokumenter når det er nødvendig.

0 Endret ved forskrift 28. juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1. august 2010, tidligere § 1-7

Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

Hvordan nullstille oljeutynningsvarsel på Isuzu D-Max (TF-serien) RZ4E fra 2012

Nullstille oljeutynningsvarsel Isuzu D-Max

sånn nullstiller du oljeutynningsvarsel på D-Max

D-Max (RZ4E, Euro 6) er utstyrt med system for overvåking av motoroljenivå for å unngå motorfeil fra fortynning av motorolje. Denne nye funksjonen estimerer oljeutynningsnivået ved å analysere akkumulerte data for ECM. ECM bestemmer etter visse parameter og oljedynningsnivået overstiger et visst nivå (fortynningsgrad for olje = 13%), lyser ECM SVS-indikatorlampe med DTC P109A [DPF Oil Dilution Too High]. Dermed må man tilbakestille disse akkumulerte dataene (Oil Dilution rate) ved utskifting av motorolje for å unngå feilaktig SVS-indikatorlysbelysning.

 

Når man selger bilen, forklar kunden nødvendigheten og fremgangsmåten for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av brukerhåndboken

Det er to metoder for tilbakestilling av «Oljeutynningsrate» ved bruk av / uten G-IDSS.

Denne prosedyren kan utføres uten G-IDSS. Hvis kunder bytter ut motorolje alene eller utfører service på kjøretøyet utenfor Isuzu-nettverket, må du tilbakestille «Oljeutynningsgraden» ved å følge fremgangsmåten.

1) Kontroller at parkeringsbremsen er på, og at girposisjonen er i nøytral posisjon (modeller med manuell girkasse) eller i parkeringsstilling (modeller med automatisk girkasse).

2) Sett strømmodus til “ON” (modeller med nøkkelfri start) eller vri startbryteren til “ON” -posisjon (modeller uten nøkkelfri start).

Forsiktig: Ikke start motoren.

3) Trykk inn gasspedalen helt inn, og hold den som den er til SVS-indikatoren blinker og lyser kontinuerlig tilbake.

(ca. 60 sekunder).

[Merk]

Etter at gasspedalen har blitt trykket ned i omtrent 20 sekunder, begynner SVS-indikatorlampen å blinke sakte (blinkhastighet: 1 ganger / sekund). Når mer enn 40 sekunder har gått, skifter SVS-indikatorlampen til raskt å blinke (blinkhastighet: 3 ganger / sekund). Deretter lyser SVS-indikatorlampen kontinuerlig tilbake. (Den akkumulerte «fortynningsgraden for olje» tilbakestilles.)

Forsiktig: Hvis SVS-indikatorlampen er tilbake på kontinuerlig belysning uten å blinke raskt, er ikke operasjonen fullført riktig. Utfør igjen fra første trinn.

Du kan også lese også om hvor du finner chassinummeret på en Isuzu D-Max her