Airbag feilkode Nissan Primera

Hvordan lese ut feilkoder fra Airbag på en Nissan Primera P11

 

Di gamle bilene til Nissan har en egen måte til å lese ut feilkoder fra kontrollmodulen til airbag uten å må bruke en feilkodeavleser. Airbag kontrollmodul har en innebygd selvtestfunksjon, så man kan lese ut feilkoder rett fra airbag lampa vest du følger prosedyren nedenfor.

Når airbaglampa blinker ved kjøring ligger det en feilkode i airbagen sin styreenhet

Hvordan få tilgang til feilkoder på Primera opp til år 2000

  1. ha tenning avslått. Nøkkel i Lock
  2. Åpne førerdør
  3. Slå på tenning. Nøkkel i On
  4. Trykk inn dørbryter til førerdør 5 ganger innen 7 sekunder
  5. Se at Airbaglampen blinker. Tell antall blink
  6. Når du har funnet feilkoden slå av tenningen
  7. koble fra begge batterikabler
  8. Vent minimum 10 minutter før du begynner å demontere skru eller bytte komponenter på airbagsystemet

 

Feilkoder Nissan Primera og mulig andre Nissanmodeller

 

11 Beltestrammer, høyre Ledninger, beltestrammer, SRS-kontrollmodul
12 Kollisjonspute på førersiden Ledninger, spiralkabel, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
13 Beltestrammer, venstre Ledninger, beltestrammer, SRS-kontrollmodul
17 SRS-kontrollmodul Ledninger, SRS-kontrollmodul
18 Kollisjonspute på passasjersiden Ledninger, kollisjonspute på passasjersiden, SRS-kontrollmodul
19 Funksjonssvikt i mer enn 2 SRS-komponenter Ledninger, spiralkabel, kollisjonspute, SRS-kontrollmodul
21 Sidekollisjonspute,høyre foran Ledninger, sidekollisjonspute foran, høyre, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
22 Sidekollisjonspute, venstre foran Ledninger, sidekollisjonspute foran, venstre, kollisjonspute på førersiden, SRS-kontrollmodul
23 Sidekollisjonsføler, høyre foran Ledninger, sidekollisjonsføler foran, høyre, SRS-kontrollmodul
24 Sidekollisjonsføler, venstre foran Ledninger, sidekollisjonsføler foran, venstre, SRS-kontrollmodul

Les også om hvordan kode sentrallås på gamle Nissan modeller

 

Installasjon av Windows Server 2016

Hvordan installere Windows Server 2016

Det er ganske lett å installere selve server programmet, er veldig likt installeringen av Windows 10.

Selv installerte jeg Windows Server 2016 fra en fungerende Windows 10.

Åpne fil utforsker finn server fil og dobbel trykk på setup

Windows Server 2016

Da får du spørsmål om du vil tillate at denne appen gjør endringer på enheten. Trykk ja

Windows Server 2016

Nå gjør Windows seg klar til å innstallere Windows Server 2016

Windows Server 2016

Du får spørsmål om du skal hente oppdateringer til Windows Server 2016 nå eller senere. Jeg velger senere for å spare tid og hopper over hjelp til å gjøre installasjonen bedre.

Windows Server 2016

Nå skriver du inn produktnøkkelen din.

 

Windows Server 2016

Her velger du om du skal ha en installasjon med skrivebord.

Windows Server 2016

Her bekrefter du lisensopplysninger.

Windows Server 2016

Nå er det klart til innstallering. Velger at jeg ikke skal beholde noe som er fra min Windows 10 installasjon.

Windows Server 2016

Installasjonen pågår, maskinen vil starte på nytt flere ganger.

Windows Server 2016Windows Server 2016

Velg hvor du er,hvilket språk og hvilket tastaturoppsett du vil ha.

Windows Server 2016

Her velger du et sterkt administratorpassord for Windows Server 2016

Windows Server 2016

Klar til å logge inn. Press Ctrl+Alt+Delete for å logge inn på serveren din.

Windows Server 2016

Da er installasjon av Windows Server 2016 ferdig og klar til bruk. Nå gjenstår det bare oppsett sånn som du vil ha serveren din til å fungere. Husk å hente oppdateringer til serveren før du begynner å bruke den.