Programmere fjernkontroll Isuzu

Hvordan programmere fjernkontroll nøkkel på eldre IsuzuProgrammere fjernkontroll Isuzu

Sjekk at tenningsnøkkelen ikke står i tenningslåsen

Dørene må være lukket men ulåst

Åpne førerdøren

Sett inn nøkkel i tenningslåsen

Slå på og av tenning 3 ganger i løpet av 5 sekunder

Før det har gått 5 sekunder lukk og åpne førerdøren

Før det har gått 10 sekunder. Slå tenningen på og av

Da skal blinklysene blinke 3 ganger

Lås og lås opp bilen for å bekrefte at programmeringen er utført