Webasto

Webasto fordeler og ulemper

En moderne Webasto varmer har lavt drivstoffforbruk. Den bruker i gjennomsnitt ikke mere enn 0.6 l/h ved full effekt . Den bruker ganske lite strøm også, men du bør kjøre bilen minst like lenge som varmeren har stått på for å klare å holde batteriet med strøm.

Fordeler med webasto:

Du kan sette deg i ferdigvarmet behagelig bil.

Bilen holder seg varm under kjøring.

Motoren er varmere enn ved kaldstart og reduserer slitasje.

Ulemper med webasto:

Kjøretøyet bruker mer drivstoff.

Bruker mer strøm, bør kjøre like lenge som varmeren har stått på

Brenner soter ved mye småkjøring

Lese av feilkoder på Webasto

Dersom varmeren er utstyrt med Kombiur, vil det ved med en feilkode vises en blinkekode i urets display. Koden forblir der til feilen ved varmeren er rettet.

Dersom varmeren er utstyrt med betjeningselement, vil en feil i varmeren

signaliseres ved at kontrollampen for påslått varmer, blinker. Etter en serie raske blink

følger feilkoden ved hjelp av et antall blink som tilsvarer tallene i følgende feilkodetabell:

Feilkoder webasto

F00 Styreenhet defekt/varmeapparatsperre

F01 Ingen start

F02 Flammen slokner under drift

F03 under- eller overspenning

F04 Tidlig flammedeteksjon

F05 Flammevakt brudd/kortslutning

F06 Brudd eller kortslutning i temperaturføler kjølevann

F07 Brennstoffpumpe defekt

F08 Forbrenningsluftvifte defekt

F09 Glødeplugg defekt

F10 Varmeapparat for varmt

F11 Sirkulasjonspumpe kortslutning

F12 Batteribryter kortslutning

F13 Kupeviftekrets kortslutning

F14 Overhetingssensor kortslutning

F15 Glødeplugg krets defekt

F16 Eksostemperatur for høy

F17 Eksostemperatursensor brudd/kortslutning