Servicevarsel Nissan Pulsar

Slik sletter du servicevarsel på en Nissan Pulsar 2017 og en kort oversikt hvor du finner den hemmelige menyen på radioen.

Sett deg inn i bilen. Lukk førerdør, slå på tenningen uten å holde bremsepedalen inne.Nissan Pulsar

Gå inn i menyen på instrumentet og bla til du finner settings. Du blar med den midre knappen på rattets venstre side.

Nissan Pulsar

trykk knappen inn. bla til du finner maintenance.Trykk knappen inn.Nissan Pulsar

Velg så service.Trykk knappen inn

Velg så reset,trykk knappen inn.

Da er servicevarsel tilbakestilt

Hvis du vil forandre på hvor mange kilometer det er til neste service blar du opp en linje,trykker enter og justerer opp eller ned alt etter hvilken vei du vil forandre. Forandrer 500 km i gangen.

Slik finner du den hemmelige menyen på Nissan Connect på en Nissan Pulsar

Slå på radioen
Nissan Pulsar

Velg setup. trykk på system

 

Hold Nissan Pulsarinne setup mens du vrir høyre vri knapp langt til venstre og høyre

Der er du inne på den hemmelige menyen å kan gjøre forskjellige tester.

Les også om merking og regler for lys