Kode sentrallås Suzuki

Programmering nøkkelfri sentrallås Suzuki

Kode sentrallås Suzuki Hvordan kode sentrallås Suzuki når Nøkkel/fjernkontroll tilføyd eller skiftet.

Kan også måtte programmeres etter batteriet i fjernkontroll har vært lenge fri for strøm.

Hvordan programmerer du nøkkelfritt sentrallås

 

Alle dører skal være lukket.

Kontroller at tenningsnøkkelen ikke står i tenningslåsen.

Åpne førerdøren. Slå på tenningen.

Slå av tenningen innen det har gått 10 sekunder fra den ble slått på og ta ut nøkkelen.

Trykk på og slipp førerdørens lysbryter 3 ganger før det har gått 20 sekunder fra tenningen ble slått av.

Slå tenningen på og deretter av og ta ut nøkkelen før det har gått 10 sekunder fra man slapp førerdørens kontaktbryter.

Kontroller at dørene låses og låses opp.

Innen 20 sekunder: Trykk på åpneknappen på nøkkelen som skal programmeres.

Dørene låses og låses opp for å indikere korrekt programmering.

Har du flere fjernkontroller som skal kodes fortsetter du med neste.

Programmering fullført.

Kan kode maks 3 fjernkontroller til bilen.