Kode sentrallås Suzuki

Programmering nøkkelfri sentrallås Suzuki

Kode sentrallås Suzuki Hvordan kode sentrallås Suzuki når Nøkkel/fjernkontroll tilføyd eller skiftet.

Kan også måtte programmeres etter batteriet i fjernkontroll har vært lenge fri for strøm.

Hvordan programmerer du nøkkelfritt sentrallås

 

Alle dører skal være lukket.

Kontroller at tenningsnøkkelen ikke står i tenningslåsen.

Åpne førerdøren. Slå på tenningen.

Slå av tenningen innen det har gått 10 sekunder fra den ble slått på og ta ut nøkkelen.

Trykk på og slipp førerdørens lysbryter 3 ganger før det har gått 20 sekunder fra tenningen ble slått av.

Slå tenningen på og deretter av og ta ut nøkkelen før det har gått 10 sekunder fra man slapp førerdørens kontaktbryter.

Kontroller at dørene låses og låses opp.

Innen 20 sekunder: Trykk på åpneknappen på nøkkelen som skal programmeres.

Dørene låses og låses opp for å indikere korrekt programmering.

Har du flere fjernkontroller som skal kodes fortsetter du med neste.

Programmering fullført.

Kan kode maks 3 fjernkontroller til bilen.

Løsepengevirus kan plutselig ramme deg

Løsepengevirus er det veldig viktig å beskytte seg mot.

Har vel aldri trodd at akkurat min server skulle bli angrepet av løsepengevirus. Men plutselig skjedde det meg selv også.

filene på serveren er blitt kryptert av et løsepengevirus

Hadde faktisk 2 servere som knela etter å ha blitt angrepet. Den ene var en forelda Windows Server 2008 og den andre var en Windows Server 2012.

Heldigvis så har man vært føre var å har backup av alt sammen en annen plass så det gikk ikke mere enn en time fra angrepet var oppdaga av meg selv til det var en ny server oppe å gikk.

Har aldri blitt angrepet av løsepengevirus før, prøvde å sette inn en usb penn med anivirusløsninger i serveren men den ble kryptert med en gang. Løsningen her var å slette alt innholdet på harddiskene og sette opp maskinen på nytt. En del arbeid men det gikk veldig greit siden jeg hadde full backup.

Det er viktig å ha viktige data som du ikke vil miste på en sikker plass. Jeg har selv backup av viktige data til 2 forskjellige plasser og til 2 forskjellige tider i døgnet.

Jeg har egentlig bare tenkt backup i tilfelle en hardisk skulle ta kveld, men backup er viktig for det kan jo skje mange uventede ting med dataene dine.

Hvis du rammes av løsepengevirus, betal aldri penger for å få låst opp maskinen din.

Koble pc en fra nett, koble fra eksterne harddisker vest di ikke er kryptert

Du kan gå inn på No More Ransom Project å se om det finnes verktøy hos di som kan hjelpe deg å dekryptere filene dine så du kan bruke di normalt igjen.