Biler med grønne skilter å vektkontroll

Når du har biler med grønne skilter å der er vektkontroll så må du være obs.

Når det er skiltet for vektkontroll så er det underskiltet som bestemmer hvem som skal veies.

Dersom underskiltet er skilt 807.2 «Varebil, lastebil og trekkbil» – da skal du som har varebil med grønne skilter kjøre inn og få veid bilen din.

Dersom underskiltet er skilt 807.4 «Vogntog» – da er det kun vogntogene som skal inn og veiens. Varebilene skal ikke kjøre inn siden di ikke skal veies.

 

Her er et utdrag av forskrift om bruk av kjøretøy, plikter i trafikkontroll

§ 1-8. Plikter i trafikkontroll

Under trafikkontroll er sjåføren forpliktet til

a) stopp umiddelbart og ellers oppføre seg som angitt av tegn eller tegn,

b) bo ved kjøretøyet til inspeksjonen er fullført, eller til tillatelse er gitt til å forlate stedet,

c) presentere offentlige dokumenter som er pålagt å bli båret under kjøring, samt eventuelle vektangivelser angående varene,

d) kjøre til den angitte veie- eller kontrollposisjonen, og kjør forsiktig på vekten under vektkontrollen i henhold til instruksjonene til personen som utfører kontrollen,

e) lossing av funnet overbelastning, varer som er for brede, for lange eller dårlig sikret. Sjåføren er også forpliktet til å fjerne lastet gods igjen innen den angitte fristen eller å skaffe et annet kjøretøy og utføre omlasting når det kreves,

f) sørge for at overflødige passasjerer forlater kjøretøyet når det er nødvendig;

g) overholde pålegg om å utføre reparasjoner på kjøretøy eller utstyr før du kjører videre,

h) overlever identifikasjonsmerker og / eller kjøretøydokumenter når det er nødvendig.

0 Endret ved forskrift 28. juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1. august 2010, tidligere § 1-7