Servicevarsel Nissan Pulsar

Slik sletter du servicevarsel på en Nissan Pulsar 2017 og en kort oversikt hvor du finner den hemmelige menyen på radioen.

Sett deg inn i bilen. Lukk førerdør, slå på tenningen uten å holde bremsepedalen inne.Nissan Pulsar

Gå inn i menyen på instrumentet og bla til du finner settings. Du blar med den midre knappen på rattets venstre side.

Nissan Pulsar

trykk knappen inn. bla til du finner maintenance.Trykk knappen inn.Nissan Pulsar

Velg så service.Trykk knappen inn

Velg så reset,trykk knappen inn.

Da er servicevarsel tilbakestilt

Hvis du vil forandre på hvor mange kilometer det er til neste service blar du opp en linje,trykker enter og justerer opp eller ned alt etter hvilken vei du vil forandre. Forandrer 500 km i gangen.

Slik finner du den hemmelige menyen på Nissan Connect på en Nissan Pulsar

Slå på radioen
Nissan Pulsar

Velg setup. trykk på system

 

Hold Nissan Pulsarinne setup mens du vrir høyre vri knapp langt til venstre og høyre

Der er du inne på den hemmelige menyen å kan gjøre forskjellige tester.

Les også om merking og regler for lys

Hvordan lese av feilkoder Nissan 300zx

Sånn leser vi av feilkoder Nissan 300zx 1990-1996 mod

Her er en bruksanvisning hvordan du får lest ut feilkoder fra en Nissan 300zx

Du finner feilkodepluggen under dashbord venstre side.

Slå på tenning,se at motorlampen lyser

Lese av feilkoder Nissan 300zx

Kortslutt IGN og CHK med en passende verktøy pinne 8 og 9

vent i minst i 2 sekunder

Fjern kortslutningen mellom IGN og CHK

Da blinker motorlampen

Langt blink(Ca 0,6 sekund) er første nummeret i feilkoden, kort blink(Ca 0,3 sekund) er det siste nummeret i feilkoden. Eksempel 1 blink i 0,6 sekund og to blink i 0;3 sekund indikerer feilkode 12.

Kortslutter du mellom IGN og CHK i minst 2 sekunder til så slettes alle feilkoder som ligger lagret i minnet på Ecu.

 

Oversikt over feilkoder Nissan 300ZX 1990-1996 modell

11: crank angle sensor circuit

12: air flow meter circuit

13: engine coolant temp. sensor circuit

21: ignition signal circuit

26: boost pressure sensor

34: detonation sensor circuit

42: fuel temprature sensor circuit

43: throttle position sensor circuit

54: signal circuit from A/T control to ECU

55: no malfunctions in the above

Se også link til verksted håndbok 300xz